Vissza a Hírekhez

I.

Óbarok Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1)
bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Óbarok Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2063 Óbarok, Iskola utca 3.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

II/2

Ellátandó feladatok:

A helyi adókkal kapcsolatos döntéselőkészítési feladatok ellátása, helyi adók könyvelési feladatainak önálló ellátása, házipénztárosi feladatok önálló ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A helyi adókkal kapcsolatos ügyintézői feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

adóügyi ügyintézői gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

végzettséget igazoló oklevélmásolat, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, kézzel írt szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2010. március 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pölöskey Péter jegyző nyújt, a 22/704-147 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Óbarok Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2063 Óbarok, Iskola utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2010/Ált, valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.
Személyesen: Pölöskey Péter jegyző, Fejér megye, 2063 Óbarok, Iskola utca 3.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a jegyző bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje:

2010. március 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Fejér Megyei Hírlap - 2010. február 26.
Fejér Megyei Hírlap - 2010. március 3.

II.

Óbarok Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1)
bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Óbarok Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2063 Óbarok, Iskola utca 3.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I/1, I/7, I/10, I/18

Ellátandó feladatok:

A jegyzői hatáskörbe tartozó belügyi, gyámügyi és gyermekvédelmi, ipari és belkereskedelmi, valamint szociális igazgatási feladatok ellátása, döntések előkészítése. Anyakönyvvezetői és ügyiratkezelési feladatok önálló ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális és gyámügyi feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

végzettséget igazoló oklevélmásolat, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, kézzel írt szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2010. március 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pölöskey Péter jegyző nyújt, a 22/704-147-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Óbarok Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2063 Óbarok, Iskola utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2010/Ált, valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.
Személyesen: Pölöskey Péter jegyző, Fejér megye, 2063 Óbarok, Iskola utca 3.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a jegyző bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje:

2010. március 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Fejér Megyei Hírlap - 2010. február 26.
Fejér Megyei Hírlap - 2010. március 3.