Vissza a Hírekhez

I.

Óbarok Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1)
bekezdése alapján
munkavállalót keres

Óbarok Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, 6 hónap próbaidővel

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2063 Óbarok, Iskola utca 3.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I/10, II/2

Ellátandó feladatok:

A helyi adókkal kapcsolatos döntéselőkészítési feladatok ellátása, helyi adók könyvelési feladatainak önálló ellátása, házipénztárosi feladatok önálló ellátása, ipari és belkereskedelmi feladatok ellátása, döntések előkészítése, pénzügyi előkészítő feladatok végzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A helyi adókkal kapcsolatos feladatok, kereskedelmi ügyekkel kapcsolatos feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Jelentkezési feltételek:

Jelentkezés esetén előnyt jelent:

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

végzettséget igazoló oklevélmásolat, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a jelentkezések elbírálását követően azonnal betölthető.

A jelentkezés határideje:

2010. november 10.

A jelentkezés módja:

Postai úton, a pályázatnak a Óbarok Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2063 Óbarok, Iskola utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.
Személyesen: a Polgármesteri Hivatalban (2063 Óbarok, Iskola u. 3.) történő leadással.

A jelentkezés elbírálásának határideje:

2010. november 15.