Vissza a Hírekhez

Köszönetnyilvánítás

Tisztelt Lakosság, kedves Barátaink!

Az elmúlt vasárnap – ha forradalom nem is zajlott le a szavazófülkékben –, a község megmutatta, hogy képes az összefogásra, az együttműködésre. Amit Önök 2010. október 3-án tettek kiemelkedő jelentőségű Óbarok község életében. Önök a széthúzás helyett az összetartásra szavaztak, pártállástól, politikai meggyőződéstől függetlenül. Önök megértették, amit oly sok településen nem értettek meg a magyar emberek, hogy olyan vezető kell egy település élére, aki a helyi érdekeket képviseli és nem a nagypolitikát.

A környéken, de még az országban is kiugróan magas, csaknem 72 százalékos részvételi arány mutatja, hogy az óbarki polgárok el voltak szánva, hogy saját kezükbe vegyék a sorsukat. Megmutatták, hogy szükségben egy emberként ki tudnak állni az igazukért, megmutatták, hogy az óbarki embert nem lehet lenézni, az óbarki emberrel számolni kell.

2010. október 3-án egy új község alapjait fektettük le. A polgármesternek és a képviselőtestületnek ebben a helyzetben nem lehet más küldetéstudata, mint hogy büszkén, a beléfektetett óriási bizalomtól megilletődötten, szolgaként dolgozzon a településen élő polgárok sorsának jobbra fordításán.

Engedjék meg, hogy megköszönjük, valamennyi választáson résztvevő aktivitását, külön hatalmas köszönet illeti a ránk szavazókat. Köszönjük!

Óbarok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében:
Borbíró Mihály, Boros Ferenc, Komlós Tamás, Takácsné Schmidmayer Henriett, Gyurits Tamás,