FELHÍVÁS az ingatlanok előtti árkok karbantartására

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokról, valamint az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 18/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelet 9. § és 10. §-a alapján:

„9. § A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek ingatlan előtti szakaszának tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása, valamint a járműbehajtók átereszeinek építése, jó karban- és tisztántartása az ingatlan tulajdonosának a kötelessége.

10. § (1) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.

(2) Tilos a csapadékelvezető árokba szennyezett vizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot elhelyezni, vagy bevezetni.

(3) Tilos a település területén lévő tavakba, holtágakba, élő vízfolyásokba, belvízelvezető árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni.”

Kérem Önöket, hogy az árkok karbantartásával, tisztántartásával biztosítsák az esetlegesen felmerülő csapadékos időjárás és a belvíz okozta károk megelőzését!

Óbarok, 2019. február 25.

Együttműködésüket köszönjük!

Tisztelettel:

                                                                                           Hopka Rita

                                                                                                 jegyző

FELHÍVÁS az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésének szabályairól

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokról, valamint az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 18/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelet 19. § és 20. §-a alapján:

19. § (1) A belterületi ingatlanok használata során keletkezett kerti hulladékot közterületen égetni tilos.

(2) A belterületi ingatlanok használata során keletkezett kerti hulladékot az ingatlantulajdonos saját telkén kialakított tűzrakó helyen, szélmentes időben égeti úgy, hogy a tűz

a)  az emberi egészséget, a környezetet ne károsítsa,

b) a szomszédos ingatlanok használatát és a közutak forgalmát a füst ne zavarja,

c) és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

(3) A tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

(4) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot.

(5) A tüzelés színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

20. § Óbarok község közigazgatási területén a kerti hulladék csak az alábbi időpontokban égethető:

a) kedden és pénteken délután 15 és 18 óra,

b) vasárnap délután 14 és 18 óra között.”

Kérjük a Tisztelt lakosságot az önkormányzati rendeletben meghatározott rendelkezések betartására!

A Depónia Kft. hulladékszállítás keretében a zöldhulladék elszállítását is elvégzi az előírt napokon és feltételek mellett!

Óbarok, 2019. február 25.

Óvjuk együtt környezetünket!

Tisztelettel:

                                                                                           Hopka Rita

                                                                                                 jegyző

Optikai hálózat

Felkerestük, érdeklődtünk, utánajártunk…

“Illetékes területünkkel történt egyeztetés alapján Óbarok településen az optikai hálózat 2019 év végére készül el.”

A tervegyeztetéssel kapcsolatosan a T-System illetékes Kollégái felvették az Önkormányzattal a kapcsolatot.

forrás: internet