Határozatok

1/2020. (II. 06.) határozat kivonat
Döntés képviselőtestületi ülés napirendjéről

2/2020. (II. 6.) határozat kivonat
Az Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság beszámolójának elfogadása a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

3/2020. (II. 6.) határozat kivonat
Az Ügyrendi és Fejlesztési Bizottságnak a településfejlesztés 2020. évi tervezett céljairól szóló tájékoztatója

4/2020. (II. 6.) határozat kivonat
Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi munkaterve

5/2020. (II. 6.) határozat kivonat
Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő három évre várható összegei

6/2020. (II. 6.) határozat kivonat
A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének jóváhagyása

7/2020. (II.06) határozat kivonat
Szakács Mónika Erzsébet képviselő Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület pénzügyi beszámolójának elfogadásáról szóló döntéshozatalból való kizárásról

8/2020. (II.06) határozat kivonat
Takácsné Schmidmayer Henriett képviselő Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület pénzügyi beszámolójának elfogadásáról szóló döntéshozatalból való kizárásról

9/2020. (II.06) határozat kivonat
Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület pénzügyi beszámolójának elfogadásáról

10/2020. (II.06.) határozat kivonat
Takácsné Schmidmayer Henriett képviselő Öreg Szikla Katasztrófavédelmi és Polgárőr Egyesület pénzügyi beszámolójának elfogadásáról szóló döntéshozatalból való kizárásról

11/2020. (II.06.) határozat kivonat
Öreg Szikla Katasztrófavédelmi és Polgárőr Egyesület pénzügyi beszámolójának elfogadásáról

12/2020. (II.06.) határozat kivonat
Kiss István Béláné képviselő Nagyegyházi Baráti Kör Közhasznú  Egyesület pénzügyi beszámolójának elfogadásáról szóló döntéshozatalból való kizárásról

13/2020. (II.06.) határozat kivonat
Nagyegyházi Baráti Kör Közhasznú  Egyesület pénzügyi beszámolójának elfogadásáról

14/2020. (II.06.) határozat kivonat
Nagyegyházi Zártkerti Egyesület pénzügyi beszámolójának elfogadásáról

15/2020. (II.06.) határozat kivonat
A helyi civil szervezetek támogatására irányuló 2020. évi pályázat kiírása

16/2020. (II.06.) határozat kivonat
A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásában folgaltakról

17/2020. (II.6) határozat kivonat
A 2019. október 22. napján tartott alakuló ülésen hozott határozatokkal elfogadott döntések megerősítéséről

18/2020. (II.6) határozat kivonat
A belterületbe vonásról szóló 151/2019 (XI. 21) számú határozatának módosíításáról

19/2020. (II.6) határozat kivonat
a polgármesteri beszámolóról a két ülés között végzett munkáról

20-2020. (III.4) határozat kivonat
Döntés a képviselő-testületi ülés napirendjéről

21/2020. (III. 4) határozat kivonat
Óbarok (Magyarország) és Bereck (Románia) közötti testvértelepülési kapcsolatának kialakításáról szóló hivatalos megállapodás megkötéséről

22/2020. (III.4.) határozat kivonat
Óbarok – Nagyegyháza temető és egyéb közterületeken álló faállomány gallyazási, faápolási, szükség szerinti faifjítási illetve fakivágási munkáinak elvégzéséről

23/2020. (III. 14.) határozat kivonat
Döntés a képviselő-testületi ülés napirendjéről

24/2020. (III. 14.) határozat kivonat
A rendkívüli óvodai szünet elrendeléséről szóló polgármesteri utasításról

25/2020. (III. 30.) határozat kivonat
Óbarok Község Önkormányzata polgármesterének határozata a 2020. évi közbeszerzési tervről

26/2020. (III. 31.) határozat kivonat
Óbarok Község Önkormányzata polgármesterének határozata a Chinoin Zrt. tulajdonát képező ingatlan, mint ajándék elfogadásáról

27/2020. (VI. 30) határozat kivonat
Döntés a képviselő-testületi ülés napirendjéről

28/2020. (VI. 30.) határozat kivonat
Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi és Fejlesztési Bizottsága beszámolójának elfogadása Geiger-Konrád Ildikó Mária külsős alpolgármester vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

29/2020. (VI. 30.) határozat kivonat
a veszélyhelyzet során hozott polgármesteri döntésekről

30/2020. (VI. 30.) határozat kivonat
Polgármester beszámolója, tájékoztató a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, a lejárt határidejű határozat teljesüléséről, valamint az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

31/2020. (VI.30.) határozat kivonat
Óbarok Község Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés elfogadásáról

32/202 (VI. 30.). határozat kivonat
Óbarok Község Önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatásának elfogadásáról

33/2020. (VI. 30) határozat kivonat
a belső kontrollrendszerről szóló nyilatkozat elfogadásáról

34/2020. (VI. 30.) határozat kivonat
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2020 (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. függelékének módosításáról

35/2020. (VI. 30.) határozat kivonat
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2020 (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. függelékének módosításáról