Menetrendi egyeztetés a Bicskei Járásban

A Közlekedéstudományi Intézet Személyszállítási Közszolgáltatási Igazgatósága megküldte a 2021. év tavaszán, on-line formában megrendezett 2021/2022. évi önkormányzati menetrendi egyeztetés keretében felvetett észrevételekre adott szolgáltatói válaszokat, illetve az állásfoglalásukat tartalmazó összefoglalót.

Letöltés:

Összefoglaló dokumentum a Bicskei Járás 2021/2022. évi – elektronikus formában lebonyolított – önkormányzati menetrendi egyeztetéséről

Pályázat külterületi ingatlan értékesítésére

Óbarok Község Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó gyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a képviselő-testület hatáskörében eljárva, – az Óbarok külterületi 0348 hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlant a pályázati felhívásban rögzített feltételekkel nyilvános pályázat útján értékesíti.

A pályázati felhívás letölthető a Hirdetmények közül.