Hirdetmények

2024. április 25.
HIRDETMÉNY
A Nemzeti Földügyi Központ (továbbiakban: NFK) megindítja a Gerecse-Vértesi erdőtervezési körzetre vonatkozó körzeti erdőtervezési eljárást. A Közlemény innen, a hirdetmény pedig innen tölthető le.
2024. április 05.
HIRDETMÉNY – ÓVODAI BEIRATKOZÁS
Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Óbarki Kisvakond Óvodába történő beiratkozásra vonatkozó hirdetményt a határozat melléklete szerint elfogadja. A kapcsolódó hirdetmény innen tölthető le.
2024. február 28.
HIRDETMÉNY
Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2024. évben a civil szervezetek támogatása érdekében pályázatot ír ki. A kapcsolódó hirdetmény innen tölthető le.
2023. október 10.
HIRDETMÉNY
Óbarok Község Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. A kapcsolódó hirdetmény innen tölthető le.
2023. március 2.
HIRDETMÉNY
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság készíti a Gerecse különleges madárvédelmmi (Natura 2000) terület fenntartási tervét. A kapcsolatos – véleménykérő – hirdetmény innen tölthető le.
2023. február 21.
HIRDETMÉNY
A Fejér Vármegye Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 4. határozatához tartozó hirdetmény egyes földek tulajdoni helyzetének rendezetlenségéről innen tölthető le.
2023. február 20.
HIRDETMÉNY
A Fejér Vármegye Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 4. határozatához tartozó hirdetmény egyes földek tuljdoni helyzetének rendezetlenségéről innen tölthető le.
2022. október 6.
HIRDETMÉNY
Óbarok Község Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. A kapcsolódó hirdetmény innen tölthető le.
2021. december 27.
HIRDETMÉNY
Óbarok Község Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé az Óbarok belterületi 4031/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére. A pályázati felhívás letölthető innen:
Pályázat önkormányzati ingatlan értékesítésére (4031-1 hrsz)
2021. október 26.
HIRDETMÉNY
a településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök partnerségi egyeztetéséhez
A hirdetmény letöltése
A hirdetmény megtekintése online (a Felcsúti Hivatal honlapján)
A hirdetmény mellékletei (településrendezési eszközök – a Felcsúti Hivatal honlapján)
2021. október 8.
Bursa ösztöndíj egyetemi és főiskolai hallgatók részére
A felhívás letöltése
2021. június 15.
Óbarok Község Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé külterületi ingatlan értékesítésére. A pályázati felhívás letölthető innen:
0348 hrsz. ingatlan
2021. április 13.
Az ingatlanügyi hatóság hirdetménye ingatlan beazonosítatlan tulajdonosa adatainak rendezéséről.
A Hirdetmény letöltése
2021. március 30.
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljárva a polgármester közzéteszi az óvodai beíratásról szóló hirdetményt és a beíratási adatlapot. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok innen tölthetők le.
2021. március 23.
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság készíti a Déli-Gerecse kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (Natura 2000) fenntartási tervét. A Déli-Gerecse Natura 2000 terület fenntartási tervének előzetes egyeztetési anyaga megtekinthető a http://dinpi.hu/keszulo-fenntartasi-tervek oldalon. A vonatkozó hirdetmény innen tölthető le.
2021. március 1.
Óbarok Község Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé kettő ingatlanhaszonbérbe adására. A pályázati felhívások letölthetőek innen:
0287/8 hrsz ingatlan, 0287/10 hrsz ingatlan.
2020. december 10.
Óbarok Község Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé három belterületi ingatlan értékesítésére. A pályázati felhívások letölthetőek innen:
9244/8 hrsz, 9244/9 hrsz9233/30
2020. november 18.
Óbarok Község polgármestere pályázati felhívást tesz közzé belterületi ingatlan értékesítésére. A pályázati felhívás letölthető innen:
Óbarok belterületi 9193/14 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat
2020. augusztus 6.
Óbarok Község Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé három külterületi ingatlan értékesítésére. A pályázati felhívások letölthetőek innen:
0494 hrsz., 0500 hrsz., 0474 hrsz.
2020. július 2.
Óbarok Község Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé öt belterületi ingatlan értékesítésére. A pályázati felhívás letölthető innen.
2020. május 11.
ÓBAROK településfejlesztési koncepció és új településrendezési eszközök készítéséről, valamint a településrendezési eszközök környezeti értékelésének tartalmáról szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 36.§ a) pontja szerinti, és a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 7.§. szerinti előzetes tájékoztatás
Felhívás véleményközlésre
Előzetes ismertető 
2018. június 20.
ÓBAROK településfejlesztési koncepció és új településrendezési eszközök  készítéséről, valamint a településrendezési eszközök környezeti értékelésének tartalmáról szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 36.§ a) pontja szerinti, és a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 7.§. szerinti előzetes tájékoztatás.

Előzetes ismertető – lakossági fórumra