Óbarki Kisvakond Óvodában rendkívüli szünet elrendelése

Óbarok Község Önkormányzata

Polgármesterének

1/2020. (III.14.) számú utasítása

az Óbarki Kisvakond Óvodában rendkívüli szünet elrendeléséről

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-ában kapott felhatalmazása alapján a rendeletben meghatározott célok megvalósítása érdekében

ÓBAROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

az önkormányzat fenntartásában működő

ÓBARKI KISVAKOND ÓVODÁBAN RENDKÍVÜLI SZÜNETET RENDEL EL

2020. MÁRCIUS 16. NAPJÁTÓL

HATÁROZATLAN IDŐTARTAMRA, AZ UTASÍTÁS VISSZAVONÁSÁIG.

Kérem, hogy minden szülő tartsa otthon gyermekét.

Különösen azon – egyedülálló, köztisztviselő, egészségügyi dolgozó, közellátásban, gyógyszeriparban, szociális ellátásban vagy fegyveres testület tagjaként munkát végző – szülők részére, akik nem tudják gyermekeik napközbeni felügyeletét biztosítani, végszükség esetén indokolt esetben kiscsoportos ügyeletet biztosítunk a gyermekeik számára.

Kérem, hogy az érintett szülők vegyék fel a kapcsolatot az óvoda vezetőjével.

A polgármester felkéri az intézményvezetőt, hogy intézkedjen a rendelkezés vonatkozásában a szülők haladéktalan értesítéséről.

Óbarok, 2020. március 14.

Mészáros Kartal

Óbarok Község Önkormányzatának

Polgármestere