Ebösszeírás

Tisztelt Ebtulajdonosok!

Óbarok település közigazgatási területén megkezdődik a háromévente legalább egy alkalommal tartandó ebösszeírás, az 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján.

Az eb tulajdonosa az az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani!

Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 3. mellékletének d) pontja alapján ebenként 30.000 forint állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

Az összeírás önbevallásos módszerrel történik, és az ebtartóknak ebenként egy adatlapot kell kitölteni és azt (azokat) legkésőbb 2019. május 31-ig eljuttatni a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal Óbarki Kirendeltségének. Az adatlap kitöltéséhez segítségül szolgál az eb oltási könyve, kisállat útlevele, törzskönyve.

Az adatlap benyújtásának módjai:

  • személyesen 2019. július 18-ig (cím: 2063 Óbarok, Iskola u. 3., ügyfélfogadás: kedden: 8:00-12:00, 13.00-16:00, csütörtökön: 8:00-12:00, 13.00-17:00) vagy
  • postai úton 2019. augusztus 31-ig (cím: 2063 Óbarok, Iskola u. 3.) vagy
  • ügyfélkapun keresztül 2019. augusztus 31-ig.

Az ebösszeíró (regisztrációs) adatlap beszerezhető a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal Óbarki Kirendeltségében, letölthető a község honlapjáról (www.obarok.hu honlapon), illetve fénymásolással is sokszorosítható.

Az adatlap innen tölthető le. (.doc, .pdf)

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:

  • A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében a négyhónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
  • Amennyiben az eb évenkénti kötelező veszettség elleni védőoltása lejárt vagy az ebösszeírás ideje alatt járna le, akkor az adatlap kitöltése előtt azt pótolni kell.
  • Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban, valamint a helyi nyilvántartásban már szereplő ebeket is be kell jelenteni!

Együttműködését köszönjük!


Óbarok, 2019. június 1.

Hopka Rita s.k.
jegyző