Pályázat külterületi ingatlan értékesítésére

Óbarok Község Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó gyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a képviselő-testület hatáskörében eljárva, – az Óbarok külterületi 0348 hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlant a pályázati felhívásban rögzített feltételekkel nyilvános pályázat útján értékesíti.

A pályázati felhívás letölthető a Hirdetmények közül.