Pályázat belterületi ingatlan értékesítésére

Óbarok Község Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó gyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a képviselő-testület hatáskörében eljárva, – az Óbarok belterületi 9193/14 hrsz-ú kivett lakóház művelési ágú, az önkormányzati üzleti vagyon körébe tartozó ingatlant a pályázati felhívásban rögzített feltételekkel nyilvános pályázat útján értékesíti.

A pályázati felhívás letölthető a Hirdetmények közül.