Tisztelt Választópolgár!

A Magyar Köztársaság Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását 2019. október 13. napjára tűzte ki.

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán szavazhat minden nagykorú magyar állampolgár, az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgára, valamint a Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert személy, amennyiben szavazati joga nincs korlátozva.

 

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok részére a Nemzeti Választási Iroda 2019. augusztus 23-ig megküldi az értesítőt. Az értesítő tartalmazza a választópolgár adatait (nemzetiségi adatát), annak a szavazókörnek a címét, ahol szavazhat, valamint további választási információkat. Amennyiben az értesítőt fenti határidőig nem kapja meg, a lakóhelye szerinti helyi választási irodától igényelheti azt.

 

A névjegyzékekhez kapcsolódó kérelmekre vonatkozó információ, nyomtatványok megtalálhatók, benyújthatók a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu/választópolgároknak).

 

A kérelmek benyújthatóak:

 • elektronikus úton elektronikus (ügyfélkapus) azonosítással vagy anélkül a valasztas.hu honlapon a Választópolgároknak/Ügyintézés címszó alatt,
 • levélben a lakóhely szerinti választási irodára történő megküldéssel,
 • személyes benyújtással ügyfélfogadási időben a lakóhely szerinti választási irodán (székesfehérvári lakóhely esetén: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 2. fsz.).

 

A névjegyzékekkel kapcsolatos kérelmekre vonatkozó információk

 

A kérelmek benyújtásának határideje jogvesztő, a kérelem benyújtására megadott határidő utolsó napján 16.00 óráig be kell érkeznie a választási irodára. A kérelmet elbíráló választási iroda akkor adhat helyt a kérelemnek, ha a választópolgárnak a kérelemben szereplő adatai megegyeznek a nyilvántartásban szereplő adatokkal. Levélben történő benyújtásnak minősül és borítékba kell helyezni a kérelmet, ha nem személyesen az érintett választópolgár nyújtja be a kérelmet.

 

 1. A fogyatékossággal élő választópolgár augusztus 6-án 16.00 óráig igényelheti, hogy könnyített tájékoztatót, Braille-írásos értesítőt küldjön részére a Nemzeti Választási Iroda

 

 1. A fogyatékossággal élő választópolgár október 4-én 16.00 óráig igényelheti, hogy a szavazókörben Braille-írással készült szavazósablon álljon rendelkezésére.

 

 1. A magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár szeptember 27-én 16.00 óráig igényelheti a központi névjegyzékbe nemzetiséghez tartozásának bejegyzését.

 

A 2019. augusztus 8-tól benyújtható kérelmek:

 

 1. Ha nem a bejelentett lakóhelyén, hanem a június 26-áig bejelentett és a szavazás napján is érvényes tartózkodási helyén szeretne szavazni, átjelentkezés iránti kérelmet nyújthat be a választópolgár.

 

 • A kérelem benyújtható, módosítható, visszavonható: október 9-én 16.00 óráig.
 • Kizárólag személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással visszavonható a kérelem 2019. október 11-én 16.00 óráig.

 

 1. A szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár mozgóurna iránti kérelmet nyújthatja be.

 

A kérelem benyújtható:

 • október 9-én 16.00 óráig levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül elektronikus úton,
 • október 11-én 16.00 óráig személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással elektronikus úton,
 • október 11-én 16.00 óra és 2019. október 13-án 12.00 óra között ügyfélkapus azonosítással elektronikus úton,
 • október 13-án 12.00 óráig az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel.

 

Mányi Helyi Választási Iroda

Ebösszeírás

Tisztelt Ebtulajdonosok!

Óbarok település közigazgatási területén megkezdődik a háromévente legalább egy alkalommal tartandó ebösszeírás, az 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján.

Az eb tulajdonosa az az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani!

Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 3. mellékletének d) pontja alapján ebenként 30.000 forint állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

Az összeírás önbevallásos módszerrel történik, és az ebtartóknak ebenként egy adatlapot kell kitölteni és azt (azokat) legkésőbb 2019. május 31-ig eljuttatni a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal Óbarki Kirendeltségének. Az adatlap kitöltéséhez segítségül szolgál az eb oltási könyve, kisállat útlevele, törzskönyve.

Az adatlap benyújtásának módjai:

 • személyesen 2019. július 18-ig (cím: 2063 Óbarok, Iskola u. 3., ügyfélfogadás: kedden: 8:00-12:00, 13.00-16:00, csütörtökön: 8:00-12:00, 13.00-17:00) vagy
 • postai úton 2019. augusztus 31-ig (cím: 2063 Óbarok, Iskola u. 3.) vagy
 • ügyfélkapun keresztül 2019. augusztus 31-ig.

Az ebösszeíró (regisztrációs) adatlap beszerezhető a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal Óbarki Kirendeltségében, letölthető a község honlapjáról (www.obarok.hu honlapon), illetve fénymásolással is sokszorosítható.

Az adatlap innen tölthető le. (.doc, .pdf)

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:

 • A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében a négyhónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
 • Amennyiben az eb évenkénti kötelező veszettség elleni védőoltása lejárt vagy az ebösszeírás ideje alatt járna le, akkor az adatlap kitöltése előtt azt pótolni kell.
 • Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban, valamint a helyi nyilvántartásban már szereplő ebeket is be kell jelenteni!

Együttműködését köszönjük!


Óbarok, 2019. június 1.

Hopka Rita s.k.
jegyző