Tisztelt Választópolgár!

A Magyar Köztársaság Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását 2019. október 13. napjára tűzte ki.

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán szavazhat minden nagykorú magyar állampolgár, az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgára, valamint a Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert személy, amennyiben szavazati joga nincs korlátozva.

 

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok részére a Nemzeti Választási Iroda 2019. augusztus 23-ig megküldi az értesítőt. Az értesítő tartalmazza a választópolgár adatait (nemzetiségi adatát), annak a szavazókörnek a címét, ahol szavazhat, valamint további választási információkat. Amennyiben az értesítőt fenti határidőig nem kapja meg, a lakóhelye szerinti helyi választási irodától igényelheti azt.

 

A névjegyzékekhez kapcsolódó kérelmekre vonatkozó információ, nyomtatványok megtalálhatók, benyújthatók a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu/választópolgároknak).

 

A kérelmek benyújthatóak:

 • elektronikus úton elektronikus (ügyfélkapus) azonosítással vagy anélkül a valasztas.hu honlapon a Választópolgároknak/Ügyintézés címszó alatt,
 • levélben a lakóhely szerinti választási irodára történő megküldéssel,
 • személyes benyújtással ügyfélfogadási időben a lakóhely szerinti választási irodán (székesfehérvári lakóhely esetén: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 2. fsz.).

 

A névjegyzékekkel kapcsolatos kérelmekre vonatkozó információk

 

A kérelmek benyújtásának határideje jogvesztő, a kérelem benyújtására megadott határidő utolsó napján 16.00 óráig be kell érkeznie a választási irodára. A kérelmet elbíráló választási iroda akkor adhat helyt a kérelemnek, ha a választópolgárnak a kérelemben szereplő adatai megegyeznek a nyilvántartásban szereplő adatokkal. Levélben történő benyújtásnak minősül és borítékba kell helyezni a kérelmet, ha nem személyesen az érintett választópolgár nyújtja be a kérelmet.

 

 1. A fogyatékossággal élő választópolgár augusztus 6-án 16.00 óráig igényelheti, hogy könnyített tájékoztatót, Braille-írásos értesítőt küldjön részére a Nemzeti Választási Iroda

 

 1. A fogyatékossággal élő választópolgár október 4-én 16.00 óráig igényelheti, hogy a szavazókörben Braille-írással készült szavazósablon álljon rendelkezésére.

 

 1. A magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár szeptember 27-én 16.00 óráig igényelheti a központi névjegyzékbe nemzetiséghez tartozásának bejegyzését.

 

A 2019. augusztus 8-tól benyújtható kérelmek:

 

 1. Ha nem a bejelentett lakóhelyén, hanem a június 26-áig bejelentett és a szavazás napján is érvényes tartózkodási helyén szeretne szavazni, átjelentkezés iránti kérelmet nyújthat be a választópolgár.

 

 • A kérelem benyújtható, módosítható, visszavonható: október 9-én 16.00 óráig.
 • Kizárólag személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással visszavonható a kérelem 2019. október 11-én 16.00 óráig.

 

 1. A szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár mozgóurna iránti kérelmet nyújthatja be.

 

A kérelem benyújtható:

 • október 9-én 16.00 óráig levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül elektronikus úton,
 • október 11-én 16.00 óráig személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással elektronikus úton,
 • október 11-én 16.00 óra és 2019. október 13-án 12.00 óra között ügyfélkapus azonosítással elektronikus úton,
 • október 13-án 12.00 óráig az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel.

 

Mányi Helyi Választási Iroda