Bicskei Járási Hivatal

HIRDETMÉNY

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a

 

  1. október 13-ai helyi önkormányzati választásokkal

 

összefüggésben a választásokon való részvétel lehetőségének biztosítása érdekében a Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatalának Kormányablak Osztálya az ideiglenes személyazonosító igazolvány, személyazonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása, a korábban elkészült okmányok átvétele ügyekben rendkívüli nyitvatartási idővel áll az állampolgárok rendelkezésére az alábbiak szerint:

2019. október 12.

SZOMBAT

2019. október 13.

VASÁRNAP

8.00 – 19.00 7.00 – 19.00

A rendkívüli nyitvatartási időben kizárólag a fenti ügyek intézésére van lehetőség.

Kérjük, további információért forduljanak a Kormányablak Osztály ügyfélszolgálatához, ahol ügyfélszolgálati ügyintézőink készséggel állnak az Önök rendelkezésére a (22) 795-380 telefonszámon.

Bicske, 2019. szeptember 18.

 

  Bicskei Járási Hivatal

Tisztelt Választópolgárok!

A 2019. október 13-ra kiírt 2019. évi helyi önkormányzati választással, valamint a 2019. évi nemzetiségi önkormányzati választással kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy

https://www.valasztas.hu/helyi-onkormanyzati-valasztasok-2019

1) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 121. § (2) bekezdése szerint „A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban a szavazást megelőző ötvenedik napon átadja az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A választási iroda valamennyi ajánlóívet egyedi azonosítóval lát el.”

 

2) A nemzetiségi önkormányzati jelölő szervezeteknek a Ve. 317. § (2) bekezdése alapján

„A választási iroda

  1. a)az ajánlóív átadásával egyidejűleg,
  2. b)a jelölő szervezet kérésére a szavazást megelőző harmincötödik és tizenharmadik napon, a 89. § (1) bekezdése szerint az adatai kiadását megtiltó választópolgárok adatainak kivételével

ingyenesen átadja a jelölő szervezet számára a névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok nevét és lakcímét.”

 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az ajánlóívek igénylése és átadása 2019. augusztus 24-től (szombat) a Mányi Helyi Választási Irodában (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) 8 és 16 óra között, a továbbiakban munkanapokon 8 és 16 óra között biztosított.

 

Hopka Rita s.k.

HVI vezető

Mányi HVI

Mányi Helyi Választási Iroda elérhetőségei

Mányi Helyi Választási Iroda

 

A Helyi Választási Iroda vezetője: Hopka Rita

A Helyi Választási Iroda vezető-helyettese: Győrfy Bernadett

 

A Helyi Választási Iroda hivatali helyiségének címe: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.

 

A Helyi Választási Iroda telefonszáma: 06-22/350-143

 

A Helyi Választási Iroda elektronikus levélcíme: jegyzo@many.hu

Tisztelt Választópolgár!

A Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. számú határozatában a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását 2019. október 13. napjára Óbarok településen az alábbi nemzetiség vonatkozásában tűzte ki:

https://www.valasztas.hu/nemzetisegi-onkormanyzati-valasztasok-2019

Nemzetiség megválasztható képviselők száma szükséges ajánlások száma
Német 3 5

 

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán szavazhat az a magyar állampolgár, aki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkezik, s kéri a központi névjegyzékben az adott nemzetiséghez tartozásának bejegyzését.

 

A választópolgár abban a szavazókörben szavazhat, amelynek névjegyzékén a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szerepel.

 

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok részére a Nemzeti Választási Iroda 2019. augusztus 23-ig megküldi az értesítőt. Az értesítő tartalmazza a választópolgár adatait, nemzetiségének megnevezését, annak a szavazókörnek a címét, ahol szavazhat, valamint további választási információkat. Amennyiben az értesítőt fenti határidőig nem kapja meg, a lakóhelye szerinti helyi választási irodától igényelheti azt.

 

A névjegyzékekhez kapcsolódó kérelmekre vonatkozó információ, nyomtatványok megtalálhatók, benyújthatók a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu/választópolgároknak).

 

Nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltet nemzetiségi szervezet állíthat.

 

Nemzetiségi önkormányzati képviselővé választható az a választópolgár, aki:

– a központi névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szerepel,

– a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható,

– a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azokat követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi jelöltje, – nyilatkozatot tesz arról, hogy

– a nemzetiség képviseletét vállalja, a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.

 

Egy nemzetiségi szervezet csak egy nemzetiséget képviselhet.

 

Egy személy csak egy települési, egy területi és egy országos nemzetiségi önkormányzati jelölést fogadhat el.

 

A választást akkor lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt van, mint a megválasztható képviselők száma.

 

 

Mányi Helyi Választási Iroda