Tisztelt Választópolgár!

A Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. számú határozatában a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását 2019. október 13. napjára Óbarok településen az alábbi nemzetiség vonatkozásában tűzte ki:

https://www.valasztas.hu/nemzetisegi-onkormanyzati-valasztasok-2019

Nemzetiség megválasztható képviselők száma szükséges ajánlások száma
Német 3 5

 

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán szavazhat az a magyar állampolgár, aki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkezik, s kéri a központi névjegyzékben az adott nemzetiséghez tartozásának bejegyzését.

 

A választópolgár abban a szavazókörben szavazhat, amelynek névjegyzékén a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szerepel.

 

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok részére a Nemzeti Választási Iroda 2019. augusztus 23-ig megküldi az értesítőt. Az értesítő tartalmazza a választópolgár adatait, nemzetiségének megnevezését, annak a szavazókörnek a címét, ahol szavazhat, valamint további választási információkat. Amennyiben az értesítőt fenti határidőig nem kapja meg, a lakóhelye szerinti helyi választási irodától igényelheti azt.

 

A névjegyzékekhez kapcsolódó kérelmekre vonatkozó információ, nyomtatványok megtalálhatók, benyújthatók a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu/választópolgároknak).

 

Nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltet nemzetiségi szervezet állíthat.

 

Nemzetiségi önkormányzati képviselővé választható az a választópolgár, aki:

– a központi névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szerepel,

– a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható,

– a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azokat követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi jelöltje, – nyilatkozatot tesz arról, hogy

– a nemzetiség képviseletét vállalja, a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.

 

Egy nemzetiségi szervezet csak egy nemzetiséget képviselhet.

 

Egy személy csak egy települési, egy területi és egy országos nemzetiségi önkormányzati jelölést fogadhat el.

 

A választást akkor lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt van, mint a megválasztható képviselők száma.

 

 

Mányi Helyi Választási Iroda