Képviselőtestületi ülés – 2020. június 30.

MEGHÍVÓ

Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. június 30-án (kedden) 10.00 órakor nyilvános ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Óbarok, Iskola u. 3., Tanácskozóterem

Napirendi pontok:

 1. Tájékoztatás a képviselők vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről
  Előterjesztő: Tóth Anita Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság elnöke
 2. A polgármester tájékoztatója a veszélyhelyzet fennállása alatt hozott döntésekről
  Előterjesztő: Mészáros Kartal polgármester
 3. Polgármester beszámolója, tájékoztató a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, a lejárt határidejű határozat teljesüléséről, valamint az átruházott hatáskörben hozott határozatokról
  Előterjesztő: Mészáros Kartal polgármester
 4. Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előterjesztő: Mészáros Kartal polgármester
 5. Az Óbarok Község Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló jelentés elfogadásáról
  Előterjesztő: Mészáros Kartal polgármester
 6. Óbarok Község Önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatásának elfogadásáról
  Előterjesztő: Mészáros Kartal polgármester
 7. Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
  Előterjesztő: Mészáros Kartal polgármester
 8. A belső kontrollrendszerről szóló nyilatkozat elfogadása
  Előterjesztő: Mészáros Kartal polgármester
 9. Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2020. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előterjesztő: Mészáros Kartal polgármester
 10. Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
  Előterjesztő: Dr. Fehér Diána aljegyző
 11. Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámolója
  Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző
 12. Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása
  Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző
 13. Az Önkormányzat 2020- 2024. évekre vonatkozó gazdasági programjának elfogadása
  Előterjesztő: Mészáros Kartal polgármester
 14. Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő 9114; 4008/1; 4004/14; 9244/8; 9244/9 hrsz. alatti ingatlanok értékesítésére pályázat kiírásáról
  Előterjesztő: Mészáros Kartal polgármester
 15. Beszámoló a Tatabányai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tevékenységéről
  Előterjesztő: Mészáros Kartal polgármester
 16. Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Bicske Rendőrkapitányság parancsnokának beszámolója a település közbiztonsági helyzetéről
  Előterjesztő: Mészáros Kartal polgármester

Óbarok, 2020. június 24.

Mészáros Kartal
polgármester s.k.