Tisztelt Választópolgárok!

A 2019. október 13-ra kiírt 2019. évi helyi önkormányzati választással, valamint a 2019. évi nemzetiségi önkormányzati választással kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy

https://www.valasztas.hu/helyi-onkormanyzati-valasztasok-2019

1) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 121. § (2) bekezdése szerint „A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban a szavazást megelőző ötvenedik napon átadja az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A választási iroda valamennyi ajánlóívet egyedi azonosítóval lát el.”

 

2) A nemzetiségi önkormányzati jelölő szervezeteknek a Ve. 317. § (2) bekezdése alapján

„A választási iroda

 1. a)az ajánlóív átadásával egyidejűleg,
 2. b)a jelölő szervezet kérésére a szavazást megelőző harmincötödik és tizenharmadik napon, a 89. § (1) bekezdése szerint az adatai kiadását megtiltó választópolgárok adatainak kivételével

ingyenesen átadja a jelölő szervezet számára a névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok nevét és lakcímét.”

 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az ajánlóívek igénylése és átadása 2019. augusztus 24-től (szombat) a Mányi Helyi Választási Irodában (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) 8 és 16 óra között, a továbbiakban munkanapokon 8 és 16 óra között biztosított.

 

Hopka Rita s.k.

HVI vezető

Mányi HVI

Mányi Helyi Választási Iroda elérhetőségei

Mányi Helyi Választási Iroda

 

A Helyi Választási Iroda vezetője: Hopka Rita

A Helyi Választási Iroda vezető-helyettese: Győrfy Bernadett

 

A Helyi Választási Iroda hivatali helyiségének címe: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.

 

A Helyi Választási Iroda telefonszáma: 06-22/350-143

 

A Helyi Választási Iroda elektronikus levélcíme: jegyzo@many.hu

Tisztelt Választópolgár!

A Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. számú határozatában a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását 2019. október 13. napjára Óbarok településen az alábbi nemzetiség vonatkozásában tűzte ki:

https://www.valasztas.hu/nemzetisegi-onkormanyzati-valasztasok-2019

Nemzetiség megválasztható képviselők száma szükséges ajánlások száma
Német 3 5

 

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán szavazhat az a magyar állampolgár, aki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkezik, s kéri a központi névjegyzékben az adott nemzetiséghez tartozásának bejegyzését.

 

A választópolgár abban a szavazókörben szavazhat, amelynek névjegyzékén a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szerepel.

 

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok részére a Nemzeti Választási Iroda 2019. augusztus 23-ig megküldi az értesítőt. Az értesítő tartalmazza a választópolgár adatait, nemzetiségének megnevezését, annak a szavazókörnek a címét, ahol szavazhat, valamint további választási információkat. Amennyiben az értesítőt fenti határidőig nem kapja meg, a lakóhelye szerinti helyi választási irodától igényelheti azt.

 

A névjegyzékekhez kapcsolódó kérelmekre vonatkozó információ, nyomtatványok megtalálhatók, benyújthatók a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu/választópolgároknak).

 

Nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltet nemzetiségi szervezet állíthat.

 

Nemzetiségi önkormányzati képviselővé választható az a választópolgár, aki:

– a központi névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szerepel,

– a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható,

– a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azokat követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi jelöltje, – nyilatkozatot tesz arról, hogy

– a nemzetiség képviseletét vállalja, a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.

 

Egy nemzetiségi szervezet csak egy nemzetiséget képviselhet.

 

Egy személy csak egy települési, egy területi és egy országos nemzetiségi önkormányzati jelölést fogadhat el.

 

A választást akkor lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt van, mint a megválasztható képviselők száma.

 

 

Mányi Helyi Választási Iroda

Tisztelt Választópolgár!

A Magyar Köztársaság Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását 2019. október 13. napjára tűzte ki.

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán szavazhat minden nagykorú magyar állampolgár, az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgára, valamint a Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert személy, amennyiben szavazati joga nincs korlátozva.

 

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok részére a Nemzeti Választási Iroda 2019. augusztus 23-ig megküldi az értesítőt. Az értesítő tartalmazza a választópolgár adatait (nemzetiségi adatát), annak a szavazókörnek a címét, ahol szavazhat, valamint további választási információkat. Amennyiben az értesítőt fenti határidőig nem kapja meg, a lakóhelye szerinti helyi választási irodától igényelheti azt.

 

A névjegyzékekhez kapcsolódó kérelmekre vonatkozó információ, nyomtatványok megtalálhatók, benyújthatók a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu/választópolgároknak).

 

A kérelmek benyújthatóak:

 • elektronikus úton elektronikus (ügyfélkapus) azonosítással vagy anélkül a valasztas.hu honlapon a Választópolgároknak/Ügyintézés címszó alatt,
 • levélben a lakóhely szerinti választási irodára történő megküldéssel,
 • személyes benyújtással ügyfélfogadási időben a lakóhely szerinti választási irodán (székesfehérvári lakóhely esetén: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 2. fsz.).

 

A névjegyzékekkel kapcsolatos kérelmekre vonatkozó információk

 

A kérelmek benyújtásának határideje jogvesztő, a kérelem benyújtására megadott határidő utolsó napján 16.00 óráig be kell érkeznie a választási irodára. A kérelmet elbíráló választási iroda akkor adhat helyt a kérelemnek, ha a választópolgárnak a kérelemben szereplő adatai megegyeznek a nyilvántartásban szereplő adatokkal. Levélben történő benyújtásnak minősül és borítékba kell helyezni a kérelmet, ha nem személyesen az érintett választópolgár nyújtja be a kérelmet.

 

 1. A fogyatékossággal élő választópolgár augusztus 6-án 16.00 óráig igényelheti, hogy könnyített tájékoztatót, Braille-írásos értesítőt küldjön részére a Nemzeti Választási Iroda

 

 1. A fogyatékossággal élő választópolgár október 4-én 16.00 óráig igényelheti, hogy a szavazókörben Braille-írással készült szavazósablon álljon rendelkezésére.

 

 1. A magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár szeptember 27-én 16.00 óráig igényelheti a központi névjegyzékbe nemzetiséghez tartozásának bejegyzését.

 

A 2019. augusztus 8-tól benyújtható kérelmek:

 

 1. Ha nem a bejelentett lakóhelyén, hanem a június 26-áig bejelentett és a szavazás napján is érvényes tartózkodási helyén szeretne szavazni, átjelentkezés iránti kérelmet nyújthat be a választópolgár.

 

 • A kérelem benyújtható, módosítható, visszavonható: október 9-én 16.00 óráig.
 • Kizárólag személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással visszavonható a kérelem 2019. október 11-én 16.00 óráig.

 

 1. A szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár mozgóurna iránti kérelmet nyújthatja be.

 

A kérelem benyújtható:

 • október 9-én 16.00 óráig levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül elektronikus úton,
 • október 11-én 16.00 óráig személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással elektronikus úton,
 • október 11-én 16.00 óra és 2019. október 13-án 12.00 óra között ügyfélkapus azonosítással elektronikus úton,
 • október 13-án 12.00 óráig az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel.

 

Mányi Helyi Választási Iroda